Zwolnienie chorobowe (L4), a wysokość wynagrodzenia

Każdemu człowiekowi zdarza się czasami zachorować, a inne, poważniejsze wypadki, chodzą po ludziach. I każdemu z nas należy się tak zwane L4, czyli zwolnienie lekarskie. Przysługuje ono każdemu pracownikowi, który na skutek choroby jest niezdolny do pracy. Nie każdy jednak potrafi ustalić wysokość wynagrodzenia na czas przebywania na L4. A jeszcze mniej osób zdaje sobie sprawę przez jaki czas wypłaca się wynagrodzenie chorobowe i czym ono różni się od zasiłku chorobowego.

Dlatego zapraszamy do dalszej części artykułu, gdzie wyjaśnimy wszystko, co warto wiedzieć o zwolnieniu lekarskim i wysokości wynagrodzeń.

Czy każdy dostanie zasiłek chorobowy?

Nie. Wynagrodzenie i zasiłek za czas choroby przysługuje tylko tym osobom, które zgłoszone zostały do ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem wypłaty zaświadczeń z tytułu przebywania na L4 jest przesłanie zwolnienia e-ZLA przez lekarza do ZUS-u. Następnie ZUS przekazuje to zwolnienie w formie elektronicznej do pracodawcy na jego konta PUE ZUS.
Dlaczego w ten sposób? Ponieważ do 2018 roku zwolnienia lekarskie są, WYŁĄCZNIE, wystawiane w formie elektronicznej.

Zwolnienie lekarskie, a wynagrodzenie

Każdemu pracownikami przysługuje, przez 33 dni, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Oznacza to, że przez ten czas pieniądze wypłaca pracodawca. Wysokość pensji jest ustalana w zależności od tego, dlaczego pracownik jest obecnie niezdolny do pracy.

1. Wysokość wynagrodzenia 80% - powód niezdolności do pracy to po prostu choroba lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
2. Wysokość wynagrodzenia 100% - objęte są tym wszystkie choroby w trakcie ciąży, wypadek w drodze do lub z pracy, poddanie się badaniom lekarskim w związku z kandydowaniem na dawcę: komórek, tkanek, narządów oraz zabiegiem pobrania organów

Wynagrodzenie przysługuje przez CAŁY OKRES, który określony został na zwolnieniu lekarskim, czyli licząc wszystkie dni wolne od pracy.

Zasiłek chorobowy

Wypłaca się go pracownikom od 34. dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wtedy wszystkie świadczenia pokrywa ZUS lub pracodawca, jeśli zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego pracowników wynosił co najmniej 20 (do 30 listopada roku ubiegłego).

1. Zasiłek chorobowy – 70% z tytułu pobytu w szpitalu, 80% z powodu choroby, 100% z tytułu choroby w czasie ciąży
2. Zasiłek opiekuńczy – 80% z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, nad którym ubezpieczony sprawuje opiekę
3. Zasiłek macierzyński – 60%, 80% lub 100% z tytułu urodzenia dziecka lub przysposobienia lub przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza

Okres wyczekiwania na zwolnienie lekarskie

Pracownik może skorzystać z L4 dopiero po 30 dniach nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Osoba, która składki opłaca dobrowolnie, ma możliwość skorzystania ze zwolnienia po 90 dniach – dzieje się tak np. w przypadku umowy zlecenie.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

No nie jest to bardzo proste, ale jest do zrobienia. Należy po prostu wykonać te kilka punktów:

1. Od podstawy wynagrodzenia chorobowego (przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które było wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność do pracy. Uwzględniane są konkretne miesiące poprzedzające zwolnienie lekarskie, niezależnie od tego kiedy nastąpiła wypłata wynagrodzenia) odejmuje się składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe i chorobowe. Czyli od podstawy odliczamy wysokość procentu na składki chorobowe w wysokości 13,71%.
2.Jeden dzień niezdolności do pracy osobie ubezpieczonej przysługuje 1/30 podstawy wymiaru świadczenia chorobowego – postawa, po pomniejszeniu składek, dzielona jest przez 30 (ZAWSZE, nawet jeśli dni jest 31 w miesiącu)
3. Wynik mnoży się przez procent wynagrodzenia przysługujący za okres zwolnienia lekarskiego. To daje nam wynagrodzenie za jeden dzień choroby.
4. Przemnażamy wynagrodzenie za jeden dzień choroby za ilość dni, kiedy pracownik jest niezdolny do pracy.

Ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wygląda tak, że dzielimy płacę zasadniczą przez 30. Wartość mnoży się przed liczbę dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego. Wynik odejmujemy od płacy zasadniczej – otrzymujemy w ten sposób wynagrodzenie za dni, w których świadczono pracę.

Widzicie? To nie jest takie trudne!