Duże zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2020 roku

Do najważniejszych zmian w prawie pracy, które wejdą w życie w najbliższym czasie należą między innymi wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy.

W komunikacie resortu możemy przeczytać, że dodatek stażowy zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia. Zmiany te będą dotyczyły głównie pracowników sektora publicznego. Rząd podjął taką decyzję ponieważ dodatek często nie spełniał swojej roli. Szczególnie poszkodowani byli pracownicy z kilkunastoletnim stażem, ponieważ otrzymywali niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego.

Sprawdź również: Multitasking - czy to w ogóle istnieje?

Równe traktowanie i dyskryminacja

Kolejne zmiany będą dotyczyły takich zagadnień jak równe traktowanie, dyskryminacja oraz mobbing. Wprowadzony zostanie między innymi otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Ma to sprawić, że każde nieuzasadnione nierówne traktowanie zostanie potraktowane jako dyskryminacja. Dodatkowo każdy pracownik, który doznał mobbingu, ale nadal pracuje w danej firmie, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie.

Kolejne zmiany dotyczą wydawania świadectw pracy. Pracodawcy będą karani za nie wydawanie takich dokumentów w terminie. Mają na to od 7 do 14 dni od dnia, w którym pracownik złożył wniosek o świadectwo pracy. Kara grzywny może wynosić od tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych.

Sprawdź również: Jaki jest "idealny pracownik", którego zatrudniłby każdy szef?