Urlop wychowawczy - czy jest płatny? Kto może z niego skorzystać?

Urlop wychowawczy to coś, z czego ma prawo skorzystać każdy rodzic, który zatrudniony jest w swojej firmie na podstawie umowy o pracę. Wiele osób zastanawia się w jakim wymiarze może z niego skorzystać, a także czy takie rozwiązanie jest płatne. Niektóre mamy nie są jeszcze gotowe, aby posłać swoje dzieci do żłobka czy przedszkola, dlatego może to być dla nich jakimś ratunkiem. Nie wszyscy jednak wiedzą jak działa urlop wychowawczy.

Zobacz, czy możesz skorzystać z urlopu wychowawczego, ile może trwać i co najważniejsze – czy jest płatny?

Dla kogo urlop wychowawczy?

Z urlopu wychowawczego może skorzystać tak samo jeden, jak i drugi rodzic. Dotyczy to jednak tych mam i tatusiów, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Każdy z nich ma prawo skorzystać z 36 miesięcy urlopu wychowawczego – należy wykorzystać go do 6. roku życia dziecka lub, w przypadku niepełnosprawnego dziecka, do 18. roku życia.
Jeśli z urlopu korzysta tylko jeden z rodziców – ma prawo do 35. miesięcy urlopu wychowawczego. Pozostały 1 miesiąc przysługuje wtedy drugiemu rodzicowi. Dopiero zmiany na przestrzeni ostatnich lat pozwoliły na skorzystanie z tego rozwiązania zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Dlatego wymiar tego urlopu wynosi po 18 miesięcy dla każdego z rodziców.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Rodzice lub prawni opiekunowie mają jednak możliwość skorzystania z zasiłku wychowawczego. W 2020 roku wynosi on 400 zł za cały miesiąc.
Należy jednak spełniać pewne warunki:

1. Rodzic nie pobiera innych świadczeń
2. Przed urlopem pracował przynajmniej pół roku na umowę o pracę
3. Nie powrócił do wykonywania pracy zarobkowej
4. Dziecko nie uczęszcza do przedszkola lub żłobka lub jakiejkolwiek innej placówki wychowawczej

Wszystko o świadczeniu wychowawczym

Są również pewnego rodzaju punkty, z którymi należy liczyć się, kiedy pobieramy zasiłek wychowawczy. Jeśli spełniamy wszystkie kryteria i zostaje on nam przydzielony to musimy pamiętać o tym, że pobierać można go przez okres:

1. do 24 miesięcy
2. do 36 miesięcy, jeśli opiekujemy się więcej niż jednym dzieckiem, które urodzone zostały podczas jednego porodu
3. do 72 miesięcy kalendarzowych, gdy sprawujemy opiekę nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Mamy nadzieję, że dzięki temu poradnikowi – wszystko stało się jasne.