Strażak - jak nim zostać? Jakie są jego obowiązki? Zarobki

Zawód strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka. Codziennie wielu strażaków walczy z ogniem, a także bierze udział w skomplikowanych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zanim jednak jakiś człowiek zostanie strażakiem – czekają go naprawdę ciężkie testy. Są to bardzo wymagające testy sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy i kompetencji, a także sprawdzian z pływania i lęku wysokości. Nie każdy również może zostać strażakiem. Zanim więc zdecydujecie się na taką ścieżkę w karierze – dowiedzcie się wszystkiego o ciężkiej, ale niezwykle ważnej, pracy.

Kto może zostać strażakiem?

Strażakiem może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych, a także nie była dotychczas karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Dodatkowe wymagania to: posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, zdolności fizycznej i psychicznej do tego, aby pełnić takową funkcję.

Aby rozpocząć służbę w straży pożarnej musi złożyć takie dokumenty jak podanie o przyjęcie, życiorys, kserokopia świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań.

Później rozpoczyna się próbę wydolnościową i sprawnościową, a następnie rozpoczyna się ocena na rozmowie kwalifikacyjnej, później odbywa się sprawdzian wiedzy i test kompetencyjny. Na samym końcu sprawdza się umiejętność pływania, a także pracy na dużych wysokościach.

Obowiązki strażaka

Do głównych obowiązków strażaków zalicza się:

• ratownik wysokościowy wyspecjalizowany w technikach alpinistycznych odpowiedzialny jest za udzielanie pomocy w miejscach, które są trudno dostępne,
• strażak ze specjalizacją techniczną pomaga uwolnić poszkodowanych i zlikwidować skutki po wypadkach samochodowych czy katastrofach budowlanych,
• strażacy specjalizujący się w ratownictwie wodnym pomagają w powodziach, prowadzą podwodne poszukiwania osób zaginionych, wyciągają z wody zatopione pojazdy,
• specjalizacja chemiczno-ekologiczna umożliwia strażakom usuwanie zagrożeń spowodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne

Praca strażaka jest bardzo ciężką pracą fizyczną, wykonywaną w trudnych warunkach. To praca, która często wiążę się z bardzo ciężkimi zadaniami, którą należy wykonać w niesprzyjających warunkach. Strażacy to osoby, które często są gotowe na to, aby poświęcić swoje życie i zdrowie dla innych ludzi. Często strażacy odpowiedzialni są również za udzielanie pierwszej pomocy medycznej, przeprowadzenie akcji ratunkowej i zapobieganie panice. Istotne jest więc to, jak reagują w sytuacjach kryzysowych.

Wynagrodzenie strażaków

Niestety, to jest najsmutniejszy aspekt w pracy strażaka. Za to, jak poświęcają swoje życie i zdrowie dla ratowania innych ludzi, za ogrom obowiązków i ciężkie warunki – początkujący strażak otrzymuje do 1500 zł brutto. Inspektorzy i specjaliści z kolei mają szansę na zarobienie około 2200 zł brutto. Do pensji podstawowej często dolicza się również dodatki za stopień.