Średnia krajowa - ile wynosi i jak się ją wylicza?

Według danych, jakie przedstawił GUS na początku 2020 roku - średnia krajowa wyniosła 5282,80 zł. Nie oznacza to jednak, że większość Polaków zarabia powyżej 5. tysięcy złotych. Dlaczego więc średnia krajowa wynosi właśnie tyle, skoro większość z nas zarabia znacznie mniej? Jak wylicza się średnią krajową w Polsce? Najpierw jednak wyjaśnijmy czym jest dokładnie średnia krajowa. 

Średnia krajowa - czym jest? Jak się liczy?

To przeciętne wynagrodzenie, które obliczane jest dla danego kraju. GUS przedstawia kwoty średniego wynagrodzenia za dany miesiąc mniej więcej w połowie następnego miesiąca. Aby wyliczyć średnią krajową, GUS sumuje m.in. wynagrodzenia osobowe brutto, honoraria, które zostały wypłacone niektórym grupom za prace wykonaną na podstawie umowy o pracę czy wypłaty z tytułu udziału w zysku. Otrzymaną sumę dzieli się przez przeciętną liczbę zatrudnionych w danym okresie. 

Dlaczego średnia krajowa jest taka wysoka, a my zarabiamy mniej? 

Powodem tego jest fakt, że GUS w wyliczeniach bierze pod uwagę wynagrodzenie ludzi najlepiej zarabiających. To oznacza, że na wyliczenia średniej dużo mniejszy wpływ mają osoby, które zarabiają kwotę zbliżoną do płacy minimalnej niż te, których wynagrodzenie liczy się w milionach. W związku z tym średnia krajowa jest zawyżona przez osoby, które zarabiają duże pieniądze. Ponadto wyliczenia GUS obejmują jedynie firmy, które zatrudniają od 10 osób w górę. Nie bierze się więc pod uwagę małych i mikroprzedsiębiorstw, których na polskim rynku jest najwięcej. Nie bierze się również w wyliczeniu pod uwagę osób, które pracują na umowie o dzieło i umowie zlecenie. 

Najniższa, a średnia krajowa 

Średnia krajowa nie odzwierciedla realnych zarobków w naszym kraju. Większość pracowników zarabia najniższą krajową netto. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2250 zł brutto, a w 2020 roku ma to być 2600 zł brutto. 

Wysokość średniej krajowej nie jest miarodajnym parametrem, który określa zarobki w naszym kraju. Podaje się ją jednak jako wartość, która doskonale obrazuje wynagrodzenia Polaków. Powoduje to niedowierzanie wśród wielu osób, które zarabiają poniżej tej kwoty. Wy też tak macie?