Ratownik medyczny - ile zarabia, wymagania, opis zawodu

Ratownik medyczny to osoba, której obowiązkiem w pracy jest świadczenie pomocy medycznej przy użyciu dostępnego sprzętu, szczególnie kiedy występuje zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Często to on udziela pierwszej pomocy, podtrzymuje funkcje życiowe i opiekuje się pacjentem podczas transportu do szpitala. To osoba, która musi ocenić stan poszkodowanych w miejscu wypadku, pomaga w ewakuacji aby zminimalizować ilość ofiar, a także zabezpiecza miejsce zdarzenia. Dzięki ratownikowi medycznemu mamy tak naprawdę większe szanse na przeżycie.

Jest to praca ciężka, która wiąże się z wieloma zagrożeniami, z których każdy ratownik medyczny powinien zdawać sobie sprawę. Oprócz tego, że to praca bardzo obciążająca psychicznie i fizycznie – jest zdecydowanie zbyt mało płatna. Co warto wiedzieć o tym stanowisku?

Wymagania w pracy ratownika

Aby takową pracę móc wykonywać – trzeba mieć odpowiednie, kierunkowe wykształcenie. Można je nabyć na studiach wyższych, na kierunku ratownictwo, w medycznych szkołach policealnych czy podczas kursów.
Perfekcyjny stan zdrowia to kolejny punkt, który należy w tej pracy spełnić. Przyda się również doskonała sprawność fizyczna, bo niekiedy praca będzie stawiała sporo wymagań, którym należy sprostać. Jeśli zaś chodzi o psychikę – należy być silnymi, opanowanymi ludźmi. Bardzo cierpliwymi, potrafiącymi pracować w zespole. Czasami trzeba ścigać się z czasem, więc nie jest to zawód, który może wykonywać każdy. Na barkach ratownika medycznego ciąży świadomość, że od odpowiednich i szybkich decyzji zależy życie i zdrowie poszkodowanych.

Gdzie można się zatrudnić?

Będąc ratownikiem medycznym można pracować w stacjach pogotowia i szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ale również w pogotowiu górskim, lotniczym, wodnym i innych jednostkach ratunkowych w innych służbach. Często to osoby, które mogą spokojnie prowadzić szkolenia czy kursy, zajmować się opieką medyczną podczas obozów i kolonii, pracować w szpitalach prywatnych itp.

Ile zarabia ratownik medyczny?

To kwestia, która razi najbardziej – patrząc chociażby na wymagania. Ratownik medyczny zarabia niewiele ponad 2000 złotych netto (czyli na rękę). Patrząc na ogrom pracy, jaką muszą włożyć, to jest to wynagrodzenie raczej przeciętne… Większe zarobki można uzyskać pracując np. na kontrakcie, ale wtedy ratownik musi samodzielnie odprowadzać składki i pozbawiony jest ochrony pracowniczej.

Zagrożenia w pracy ratownika

Ratownik medyczny musi się liczyć z tym, że jego warunki pracy są dalekie od zwykłych. Zagrożenie jego życia i zdrowia pojawia się już w momencie jazdy karetką – może przecież dojść do wypadku. Na co dzień ratownik ma również styczność z wieloma chorobami i istnieje również ryzyko zakażenia podczas kontaktu z krwią pacjentów. Niekiedy osoby, które należy hospitalizować, a także ich bliscy, są bardzo agresywni i nieprzyjemni, więc ratownik jest narażony nawet na pobicie.