Premie w pracy - uznaniowa, roszczeniowa i inne. Podstawowe informacje

W niektórych firmach naturalnym jest to, że pracodawca regularnie przyznaje premie uznaniowe swoim pracownikom. Niektórzy jednak się na to nie załapują. Pojawia się więc pytanie - jakie warunki należy spełnić, aby została nam przyznana premia uznaniowa? 

Wynagrodzenie - najważniejsze informacje 

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z Kodeksem Pracy wynagrodzenie jest ustalane w taki sposób, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie wypłacone jest „z dołu”, co najmniej raz w miesiącu, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. 

Wynagrodzenie za pracę jest chronione. Oznacza to, że pracownik musi mieć zagwarantowane tzw. Wynagrodzenie minimalne. W 2020 roku jest to 2600 zł brutto. Pracodawca musi potrącić z wynagrodzenia za pracę określonych należności, ale nie może potrącić innych, które nie zostały wymienione w katalogu. 

Dodatki do pracy 

Wynagrodzenie pracownika składa się z dodatków obligatoryjnych i tych nieobowiązkowych. Do obowiązkowych elementów wynagrodzenia za pracę należą: 

1.Wynagrodzenie zasadnicze
2.Wynagrodzenie za dyżury
3.Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 
4.Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta
5.Wynagrodzenie za pracę w nocy 

Oprócz tego pracodawca może, ale nie musi, ustalić dodatkowe składniki wynagrodzenia. Do najbardziej powszechnych dodatków należą: 

1.Premia regulaminowa
2.Dodatek funkcyjny 
3.Dodatek mistrzowski 
4.Dodatek liderski 
5.Dodatek stażowy 

Premia uznaniowa a roszczeniowa 

Dwie najbardziej popularne premie to właśnie uznaniowa, a także regulaminowa. To pracodawca określa charakter premii. 

Premia uznaniowa - w całości zależy od woli pracodawcy. Pracownik nie może więc domagać się jej wypłacenia, ponieważ pracodawca ma pełną swobodę jej przyznania. Premia uznaniowa nie może mieć określonych warunków jej uzyskania. 

Premia roszczeniowa jest z kolei określona przez pracodawcy tj. pracodawca określa w regulaminie warunki jej uzyskania. Musi ustalić jakie przesłanki muszą być spełnione, aby uzyskać taki dodatek. W przypadku tej premii, jeśli pracownik spełnił warunki, może domagać się jej wypłacenia, nawet wstępując na drogę sądową.