Praca dla nieletnich - co mogą robić małoletni? Czy mogą pracować na umowie o pracę?

Niektóre dzieciaki już od wczesnych lat chcą być samodzielne - niektórymi kieruje chęć wydawania zarobionych pieniędzy na siebie i swoje zachcianki, a inni chcą odciążyć swoich rodziców. Niezależnie od tego, dlaczego nieletni chcą podjąć pracę, powinni znać swoje prawa i obowiązki w pracy. Czy mogą już pracować na umowę o pracę? Ile powinni pracować tygodniowo? Jeśli chcecie podjąć pracę, a nie znacie podstaw - postaramy się wam je wyjaśnić, a jednocześnie podpowiemy co możecie robić, aby zarobić sobie pieniądze. 

Czy małoletni może pracować? 

Osoby młodociane jak najbardziej mogą pracować. Są jednak pewne warunki, które należy spełnić. Mianowicie musi to być osoba, która skończyła co najmniej 8-letnią szkołę podstawową; przedstawiła świadectwo lekarskie, które stwierdza, że dany rodzaj pracy nie zagraża zdrowiu; zostaje zatrudniony w celu przygotowania zawodowego, wyjątkiem są prace tzw. lekkie; młodociany może aplikować jedynie do tych prac, które nie są wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów jako praca wzbroniona. 

Spełniacie wszystkie warunki? Więc już od 15 roku życia możecie podpisać pierwszą umowę o pracę. 

Jeśli małoletni ma poniżej 15 roku życia (do 13. roku życia) może pracować jedynie na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Wymaga się również zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna nieletniego, a także zezwolenie właściwego inspektora pracy. Mogą oni pracować na umowie o dzieło, ale również na umowie zlecenie. Jego czas pracy nie może wynosić więcej niż 6 godzin na dobę. 

Co z młodszymi? Umowy zawierają za nich rodzice lub opiekunowie. 

Czas pracy małoletnich 

Osoba, która ukończyła 16 lat może pracować 8 godzin na dobę, jeśli została zatrudniona w celu przygotowania zawodowego. Młodociany nie może pracować w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Przerwa w pracy, obejmująca porę nocną, musi trwać co najmniej 14 godzin, a w tygodniu niepełnoletni musi mieć 48-godzinną przerwę w pracy (czyli weekend). 

Jeśli młodociany jest zatrudniony w innym celu niż przygotowanie zawodowe i odbywa zajęcia szkolne, może pracować maksymalnie 12 godzin w tygodniu, przy czym w dniu lekcyjnym może pracować jedynie 2 godziny dziennie. W okresie ferii szkolnych jest to maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. 

Co mogą robić nieletni w pracy? 

Mogą spokojnie poszukać zatrudnienie zdalnie lub stacjonarnie. Jeśli wybiorą drugą opcję: mogą szukać zatrudnienia w restauracji, przy zbieraniu owoców, przy inwentaryzacji w sklepie. Jeśli będą chcieli - mogą również rozdawać ulotki albo pomagać po sąsiedzku np. w zrobieniu zakupów, skoszeniu trawnika czy wyprowadzeniu psów na spacer. 

Zdalnie może spróbować swoich sił w sprzedaży internetowej, obróbce zdjęć czy montażu wideo, robić grafikę komputerową czy pisać teksty na zlecenie. Opcji jest dużo - warto się nad nimi zastanowić.