Policjant - jak zostać policjantem? Opis etapów rekrutacyjnych

Bycie policjantem to niezwykle odpowiedzialne zadanie – policjant musi zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, ściga tych którzy porządkowi zagrażają i są gotowi do interwencji i pomocy wtedy, kiedy ktoś tego potrzebuje. To zawód zaufania publicznego i policjanci są niezbędni w społeczeństwie, aby to czuło się bezpieczne. Jeśli więc masz chęć rozpocząć karierę w policji, masz doskonałą kondycję i jesteś silny psychicznie – możesz spróbować zostać policjantem. Musisz tylko wiedzieć jak to zrobić – poznaj więc dokładnie etapy rekrutacji do policji.

Jak się dostać do policji?

Polska policja się starzeje, więc wkrótce nastąpi rotacja w hierarchii. Niewielu jest młodych funkcjonariuszy, a z pewnością niebawem będą bardzo potrzebni. Według statystyk około 4% policjantów, którzy obecnie pełnią służbę, to osoby, które mają poniżej 25 lat. Prawie 50% to trzydziestolatkowie. Reszta to już prawie emeryci.
Ponadto liczba kandydatów do służby w policji z roku na rok jest coraz mniejsza. Dlatego na pewno ucieszą się z każdej osoby, która chciałaby wstąpić w szeregi policji.

Wymagania na policjanta

Trzeba spełnić wiele wymagań, aby móc rozpocząć swoją karierę w policji. Aby więc się tam dostać – musicie:

• mieć polskie obywatelstwo
• mieć minimum średnie wykształcenie
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
• korzystać z pełnych praw publicznych
• być zdrowymi psychicznie i fizycznie

Oprócz tego, podczas rekrutacji, na pewno zostanie sprawdzone:

• wiedza za zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej,
• czy uregulowany jest twój stosunek do służby wojskowej

Wymaga się również podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania państwa i dobrej sprawności fizycznej. Przyda się na pewno również umiejętność szybkiego reagowania, spryt i umiejętność przewidywania pewnych sytuacji.

Nabór do policji

Odbywa się on raz w roku i nadzór sprawuje tutaj Komendant Główny Policji. On też nadzoruje datę naboru i informuje ilu nowych pracowników policji zostanie przyjętych.

Jak i gdzie? Na stronie głównej policji, w biuletynie Informacji Publicznej KGP, komendy wojewódzkiej policji, komend powiatowych itp., w siedzibach komend i w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

Rekrutacja wygląda trochę jak konkurs – zbiera się punkty za poszczególne etapy i jak wiadomo, wygrają tylko najlepsi.

Co musi się znaleźć w zgłoszeniu?

Abyśmy byli brani pod uwagę w rekrutacji – musimy odpowiednio przygotować swoje zgłoszenie. To nie jest tak, jak ze standardową rozmową kwalifikacyjną. Nasze zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby w policji
• wypełniony kwestionariusz osobowy
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kserokopie świadectw pracy lub służby
• książeczkę wojskową, jeśli objęci jesteśmy ewidencją wojskową
• inne dokumenty, jeśli wymaga ich złożenia to, co znajduje się w ogłoszeniu

Pamiętaj, że twoje dokumenty zostaną dokładnie prześwietlone zanim dostaniesz odpowiedź. Ale jeśli przejdziesz ten etap – teraz zacznie się prawdziwa rekrutacja.

Etapy rekrutacji

1. Test wiedzy – składa się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa publicznego. Jest to test wielokrotnego wyboru – ma bowiem 4 różne odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

2. Test sprawności fizycznej – będzie dokładnie tak, jak pokazywali w amerykańskich filmach. To sprawdzian kondycyjny, który po prostu trzeba zrobić. Jest to tor przeszkód, który powinno pokonać się w mniej niż 1 minutę i 41 sekund. Normy czasowe są przeliczane jednakowo dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

3. Test psychologiczny – są to indywidualne badania kandydata przed komputerem, rozmowy z psychologiem i podsumowanie wyników badania, a także rozmowy prowadzone indywidualnie.

4. Rozmowa kwalifikacyjna – jeśli poprzednie etapy zostały spełnione to teraz sprawdzone zostaną umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w policji, społeczna postawa wobec ludzi i umiejętność odpowiedniego zaprezentowania swojej osoby. Rozmowa przebiegnie z zespołem złożonym z 4 osób.

5. Komisja lekarska – czas na specjalistyczne badania lekarskie. Po komisji rozpoczyna się postępowanie sprawdzające.

Myślicie, że udałoby się wam przejść rekrutację do policji?