Odprawa emerytalna - komu przysługuje i jaka jest jej wysokość?

Każdy, kto w najbliższym czasie będzie już kończył swoją karierę zawodową i przechodził na emeryturę – doskonale wie, że od ostatniego pracodawcy należy się mu odprawa emerytalna. Nie wszyscy jednak wiedzą jaka jest jej wysokość i czy należy się ona każdemu. W dodatku – trzeba spełnić pewne określone warunki, aby w ogóle móc myśleć o jej otrzymaniu. Warto więc zapoznać się z tym, co zapisane zostało na ten temat w Kodeksie Pracy.

Poznaj wszystkie informacje o odprawie emerytalnej.

Warunki otrzymania odprawy

Nie dostanie jej każdy. Okazuje się, że aby ją otrzymać – trzeba spełnić kilka warunków. Warto pamiętać, że odprawę emerytalną gwarantuje pracownikami Kodeks Pracy. Wypłacana jest zawsze i nie zależy ona od stażu pracy pracownika, ani od tego, ile pracuje u ostatniego pracodawcy.
Oto warunki, o jakich wspomnieliśmy na początku akapitu:

1. pracownik nabył prawo do emerytury,
2. zakończenie stosunku pracy wiążę się z przejściem na emeryturę,
3. pracownik nie pobierał wcześniej odprawy emerytalnej

Najważniejszym punktem jest oczywiście punkt 2. Pracownik faktycznie musi przejść na emeryturę. Nie wystarczy bowiem samo nabycie prawa do wypłacenia świadczenia emerytalnego. Dopiero po ustaniu stosunku pracy możliwe jest otrzymanie od pracodawcy takiej odprawy.

Wysokość odprawy emerytalnej

Jest to świadczenie, które ma charakter powszechny, więc jeśli spełnione zostały warunki z akapitu powyżej – należy się każdej osobie, która przechodzi na emeryturę. Jej wysokość oblicza się tak samo jak w przypadku świadczenia urlopowego, jednak bez dzielenia przez współczynnik i godziny. Jej wysokość jest więc wysokością jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Jest to jednak kwota MINIMALNA, więc jeśli pracodawca ustali, że chce dać wyższą kwotę – może tak zrobić.
Należy pamiętać, że jest to świadczenie jednorazowe. Jeśli jednak pracownik w momencie przejścia na emeryturę jest zarejestrowany u kilku pracodawców – odprawa należy się od każdego z nich, jednak na takich zasadach jak przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy.

Kto dostanie wyższą odprawę?

Są oczywiście wyjątki, jak we wszystkim – niektóre grupy zawodowe mają możliwość uzyskania wyższej wysokości odprawy niż inni pracownicy. Do takiej grupy zalicza się między innymi nauczycieli. Karta nauczyciela określa wysokość odprawy w zależności od stażu pracy:

1. staż poniżej 20 lat – odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia
2. staż powyżej 20 lat – odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia

Inną uprzywilejowaną grupą są urzędnicy państwowi i samorządowi:

1. staż powyżej 10 lat – 2-miesięczne wynagrodzenie
2. staż powyżej 15 lat – 3-miesięczne wynagrodzenie
3. staż powyżej 20 lat – 6-miesięczne wynagrodzenie

Wypłata odprawy emerytalnej może być również określona w zapisach wewnętrznych firmy. Jeśli nie – reguluje ją kodeks pracy. Jeśli pracodawca nie wypłaci odprawy emerytalnej pracownikowi – grozi mu kara grzywny.