Hierarchia potrzeb Maslowa - czym jest w kontekście pracy?

Abraham Maslow był amerykańskim psychologiem, który w swojej książce „Motywacja i osobowość”, opracował model określonych potrzeb. Dzisiaj nazywa się to „piramidą potrzeb Maslowa” lub „hierarchią potrzeb Maslowa”. O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że źródłem motywacji do określonych działań jest zaspokajanie konkretnych potrzeb krok po kroku, czyli od tych podstawowych do tych na samej górze. Czy to może nam służyć w pracy? Oczywiście! Dobrzy pracodawcy, którym zależy na zbudowaniu „dobrze naoliwionej maszyny” w swojej firmie często z tego korzystają.

Skupmy się więc na tym, jak wygląda schemat i co robią pracodawcy, aby od podstawowych potrzeb przejść do tych z najwyższego rzędu.

Jak wygląda schemat?

1. W podstawie piramidy znajdują się potrzeby fizjologiczne, czyli te, które związane są z podstawowymi rzeczami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania np. głód, pragnienie, senność.
2. Na kolejnym stopniu znajduje się potrzeba bezpieczeństwa – oznacza to, że każdy potrzebuje swoich własnych czterech kątów, do których może wrócić. Chce czuć stabilizację i nie martwić się jutrem.
3. Na kolejnym miejscu jest potrzeba przynależności – w większości związane jest to z kontaktami interpersonalnymi i poprawnych relacjach ze swoimi współpracownikami. To też odczuwanie miłości czy przyjaźni
4. Drugie miejsce zajmuje potrzeba uznania – to chęć uzyskania określonej pozycji w hierarchii danej firmy / w życiu
5. Najwyższa i najważniejsza jest z kolei potrzeba samorealizacji – spełnianie swoich ambicji, rozszerzanie wiedzy i poszerzanie horyzontów

Nie wszyscy zgadzają się z jego piramidą i twierdzą, że nie potrzeba wcale spełniać krok po kroku stopni, aby coś osiągnąć. Np. żeby dążyć do samorealizacji – nie ma potrzeby gdzieś przynależeć czy mieć uznanie. To tego nie determinuje.
Mimo wszystko – są to dla nas po prostu wskazówki, które mogą nam pomóc w spełnianiu się zawodowo. Dlatego tak często niektórzy z tego korzystają.

Czy może służyć w pracy?

Naturalnie, że tak, ponieważ największym źródłem motywacji pracowników jest zaspokajanie ich potrzeb, a one najczęściej wynikają właśnie z piramidy Maslowa.
Jeśli pracodawca wypłaca niskie wynagrodzenie – zostanie zachwiana już podstawa hierarchii, a co dopiero mówić  chociażby o poczuciu bezpieczeństwa. W jaki sposób więc można go odnieść do pracy?

1. Potrzeby fizjologiczne – odpowiednie wynagrodzenie, kuchnia i toaleta w pracy, wygodne stanowisko w pracy czy czas na przerwę
2. Potrzeby bezpieczeństwa – m.in. ciągłość zatrudnienia czy świadczenia socjalne
3. Potrzeby przynależności – dobre kontakty ze współpracownikami, przynależność do grupy
4. Potrzeby uznania – docenianie wysiłków, coraz to ambitniejsze zadania, premie i słowa uznania
5. Potrzeby samorealizacji – możliwość realizacji własnych celów i ambicji

U was stosuje się hierarchię Maslowa?