Czym jest RODO? Co warto o nim wiedzieć? Jakie są prawa?

Regulacja weszła w życiu 25 maja 2018 roku – niedawno skończyła więc pierwszy rok. Nie wszyscy jednak wiedzą czym jest RODO. A wszyscy powinni o tym wiedzieć! RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Czasami można go spotkać również pod angielską nazwą, czyli GDPR – General Data Protection Regulation.
Celem tejże regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie pewnych zasad zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie identyczne na terenie całej UE.

To coś, co jest ważne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorców, ale również konsumentów – RODO wymaga od przedsiębiorców określonych rzeczy, dodaje im obowiązków, a klienci tym samym zyskują więcej praw, które pozwalają im zadbać o swoją prywatność.

Prawa i obowiązki RODO

W skrócie – przedsiębiorstwa muszą zwracać większą uwagę na kwestię ochrony danych osobowych.

Najważniejszymi obowiązkami dla przedsiębiorstw jest:

• obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwach, które zajmują się głównie przetwarzaniem danych;
• obowiązek informowania o wycieku danych – przedsiębiorstwo ma 72 godziny na to, aby poinformować o tym, że wyciekły dane klientów, a także że skutkować to mogło wpadnięciem w niepowołane ręce;
• obowiązek dokumentacji przetwarzania danych osobowych – należy sporządzić rejestr, który będzie dokumentował jakie dane, w jakim celu, w jaki sposób i przez kogo były przetwarzane

Konsumenci będą mogli też skorzystać z nowych praw, a przedsiębiorstwo otrzyma tym samym kolejne obowiązki:

• prawo do dostępu do danych – konsument będzie mógł wymagać dokładnych informacji na temat swoich danych – ich gromadzenia i przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych – można prosić przedsiębiorstwo o przekazanie danych ich innemu podmiotowi;
• prawo do poprawy danych osobowych – możliwa korekta swoich danych
• prawo do bycia zapomnianym – konsument może wymusić usunięcia zebranych wiadomości na swój temat

A kary za nieprzestrzeganie RODO są bardzo dotkliwe – dlatego zróbmy wszystko, aby dane były bezpieczne w 100%!