Czy kobieta w ciąży może zostać zwolniona z pracy? Odpowiadamy

Istnieje przekonanie, graniczące z pewnością, że kobiety w ciąży zwolnić nie można. Jest to jednak dość mylne wyobrażenie. Tak samo, jak każdą inną osobę, kobietę w ciąży również można wyrzucić z pracy. Można to jednak zrobić jedynie w kilku, określonych, sytuacjach, bo kobietę chronią przepisy Kodeksu pracy. O jakich wyjątkowych sytuacjach mowa, gdy rozmawiamy o możliwości zwolnienia z pracy kobiety w ciąży? 

Kobiety chronione są przepisami  Kodeksu pracy 

Ciąża dla wielu równa się ochronie przed zwolnieniem. I faktycznie – trochę tak jest. Przepisy te mają zapobiegać sytuacjom, w których pracodawca wypowie umowę jedynie ze względu na stan pracownicy. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie w ciąży, jak i takiej, która odbywa aktualnie urlop macierzyński. 

Czy to oznacza, że zwolnienie takiej kobiety w ogóle nie jest możliwe? Jest, o czym informuje artykuł 177 Kodeksu pracy. Brzmi on dokładnie: 

Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Kiedy można zwolnić kobietę w ciąży? 

Do zwolnienia kobiety w ciąży mogą doprowadzić jedynie trzy rzeczy. Pierwszą sytuacją jest ta, w której pracodawca ogłasza upadłość. Nie oznacza to jednak, że kobieta zostaje na lodzie. Pracodawca powinien postarać się znaleźć jej inne zatrudnienie. Jeśli nie jest to możliwe – kobiecie przysługują określone świadczenia. 

Drugi przypadek to… zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli kobieta w trakcie ciąży pozwala sobie na naruszenie praw pracownika i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków – pracodawca, po odpowiednim umotywowaniu problemu, ma prawo do zwolnienia kobiety z obowiązku pracy. 

Kobieta w ciąży może zostać zwolniona również wtedy, kiedy zapadnie w jej sprawie prawomocny wyrok tj. kobieta, w trakcie trwania umowy o pracę, dopuściła się przestępstwa. 

Wszystko dokładnie regulują przepisy z artykułu 52: 

Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Jak widać – kobiety w ciąży również mogą zostać zwolnione ze swojego stanowiska. Wszystko jednak regulują przepisy. Warto jednak mieć świadomość tego, że istnieją takie zapisy w Kodeksie pracy.