500 plus dla emerytów – możesz już złożyć wniosek

Można już składać wnioski o tak zwane 500+ dla emerytów. Jest to nowe świadczenie, które ma pomóc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Na dodatek będzie trzeba co prawda poczekać co najmniej do października, już teraz jednak można złożyć odpowiedni wniosek. Gdzie należy złożyć dokument? Wniosek powinien być złożony w ZUS-ie (w przypadku rolników w KRUS-ie). 

Kto dostanie nowe 500+?

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i orzeczono u nich niezdolność do samodzielnej egzystencji. Nowemu 500+ podlegają także osoby, które ukończyły 75. rok życia i pobierają dodatek pielęgnacyjny (w ich przypadku jednak warunkiem jest otrzymywanie z środków publicznych kwoty nie większej niż 1600 zł / miesiąc). Warto dodać, że wysokość świadczeń nie jest jednakowa dla wszystkich. Obowiązuje tu zasada „złotówka za złotówkę” - osoby otrzymujące najniższą emeryturę (935 zł netto / 1100 zł brutto) otrzymają pełne świadczenie w wysokości 500 zł. Pozostali mogą liczyć na dodatek w kwocie 1600-x, gdzie x jest wysokością ich emerytury brutto. 

Sprawdź również - Średnia długość życia w Polsce – niepokojące dane

Co powinno znajdować się we wniosku?

Wniosek o nowe świadczenie powinien zawierać orzeczenie lekarskie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku emerytów, którzy już takowe orzeczenie posiadają, niezbędne jest jedynie złożenie wniosku (Ci bez orzeczenia zostaną skierowani na badania). Rozpatrzenie wniosku może trwać maksymalnie 60 dni od momentu jego złożenia. Pierwsze pieniądze pochodzące z nowego świadczenia trafią na konta beneficjentów w październiku i listopadzie. 500+ dla emerytów jest nieopodatkowane. Szacuje się, że nowe świadczenie może przysługiwać nawet 850 tysiącom osób.